. . .
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

MARATON SOLIDARNOŚCI

GDYNIA-SOPOT-GDAŃSK

Aktualności

DRODZY BIEGACZE, DRODZY PRZYJACIELE MARATONU "SOLIDARNOŚCI"!

25 orlen maraton trojmiasto 217
Dziękujemy za wszystkie maile, telefony, pytania i zainteresowanie Maratonem "Solidarności". To dla nas bardzo wiele znaczy. To dowód na to, że nasza praca, trud, wysiłek i serce jakie wkładaliśmy w organizację 25-ciu edycji tej wyjątkowej imprezy nie poszły na marne. Byliście z nami także bardzo licznie w pandemii przez dwie edycje Wirtualnego Maratonu "Solidarności". kazimierz zimny

W ubiegłym roku z chorobą zmagał się pomysłodawca i Dyrektor Maratonu od jego pierwszej edycji - Kazimierz Zimny, który po długim pobycie w szpitalu pożegnał się z nami na zawsze w dniu 30 czerwca 2022 roku. Już  za dwa dni pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimierza Zimnego. To da nas wszystkich, którzy go znaliśmy i z nim pracowaliśmy bardzo trudny wciąż czas. Bardzo Was wszystkich prosimy o pamięć i modlitwę w Jego intencji.
 
Jest też wiele innych powodów, które wpłynęły na to, że w tym roku kolejna edycja naszej imprezy nadal jest zawieszona. Trudno nam je tu wszystkie wymieniać.
 
Mamy nadzieję, że kiedy "Maraton Solidarności" powróci na ulice, wy także będziecie z nami.

Gorąco wszystkich pozdrawiamy!

Czytaj więcej...

"SOLIDARITY" MARATHON 2022

maratongdansk

Dear runners, dear friends of the "Solidarity" Marathon!

We have waited two years for this time, when we will meet on the streets of the Tri-City, when the Director of the "Solidarity" Marathon, Kazimierz Zimny, will report the instruction: "Ready to start!", and at the finish line we will be welcomed by Neptune himself!

Life has written a completely different scenario for us. This year is especially difficult. 30.06.2022, after a long stay in the hospital, died - Kazimierz Zimny, an excellent Olympian, trainer, youth educator, organizer, friend. He was the author and director of the marathon from the first edition. We said goodbye to him 6.07.2022 in Gdańsk, at the Łostowice Cemetery. We miss his presence, advice and support very much.

Furthermore, two years of the pandemic meant that the "Solidarity" Marathon Association have many organizational and financial problems.

We regret it very much, but we are forced to announce that this year's "Solidarity" Marathon will will not take place. We are not able to organize the event, which is such a huge logistic project. For sure you remember, the route of the marathon runs through three cities-  Gdynia, Sopot and Gdańsk.

We regret that this year marathon runners will not be able to finish at Długi Targ, under the Neptune Fountain. We hope that this event with a great traditions (taking place since 1995) will be reborn again,  to honor the great man Kazimierz Zimny ​​was!

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT - MARATON "SOLIDARNOŚCI" 2022
(11.07.2022)

maratongdansk


Drodzy biegacze, drodzy przyjaciele Maratonu "Solidarności"!


Dwa lata czekaliśmy na ten czas, kiedy spotkamy się na ulicach Trójmiasta, kiedy Dyrektor Maratonu "Solidarności" Kazimierz Zimny zaraportuje dyspozycję: "Gotowi do startu!", a na mecie przywita nas sam Neptun!

Życie napisało nam zupełnie inny scenariusz. Ten rok jest szczególnie dla nas trudny. 30 czerwca 2022 r., po długim pobycie w szpitalu zmarł pomysłodawca i dyrektor maratonu od pierwszej edycji - Kazimierz Zimny, znakomity olimpijczyk, trener, wychowawca młodzieży, organizator, przyjaciel. Pożegnaliśmy go 6 lipca 2022 r. w Gdańsku na Cmentarzu Łostowickim. Bardzo nam brakuje jego obecności, porady i wsparcia.

Ponadto 2 lata pandemii sprawiły że Stowarzyszenie Maratonu "Solidarności" boryka się z wieloma kłopotami organizacyjnymi i przede wszystkim finansowymi.

To wszystko sprawiło, że z wielkim żalem, ale jesteśmy zmuszeni poinformować, że w tym roku Maraton "Solidarności" nie odbędzie się. Nie Jesteśmy w stanie podjąć się organizacji imprezy, która jest tak ogromnym przedsięwzięciem logistycznym - jak pamiętacie trasa przebiegała przez całe Trójmiasto, przez Gdynię, Sopot i Gdańsk.

Bardzo żałujemy, że w tym roku maratończycy nie będą mogli finiszować na Długim Targu, pod fontanną Neptuna. Mamy nadzieję, że ta impreza z ogromnymi tradycjami (odbywająca się od 1995 roku), jeszcze się odrodzi chociażby po to, aby upamiętnić wspaniałego człowieka, jakim był Kazimierz Zimny!

 

Czytaj więcej...