. . .
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

MARATON SOLIDARNOŚCI

GDYNIA-SOPOT-GDAŃSK

INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI - PATRON ORLEN E-MARATONU SOLIDARNOŚCI

Strona internetowa IDS

ids


IDS: Jednym z wydarzeń upamiętniających 40-stą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność jest Orlen e-Maraton Solidarności, do udziału w którym wciąż namawiamy (do 31.08.2020). Instytut Dziedzictwa Solidarności wsparł swoim patronatem imprezę i dziś chcemy przybliżyć działalność tej placówki.

 

"Idea Solidarności należy do polskiego dziedzictwa, jest dobrem, które zostało okupione ofiarą, cierpieniem, a nawet życiem wielu ludzi. Nie wolno nam tego zmarnować. To dobro trzeba wciąż pomnażać, aby na stałe wrosło w glebę polskich serc i w świadomość pokoleń obecnych i przyszłych."

(Jan Paweł II na spotkaniu z NSZZ „Solidarność”, Watykan, 11 listopada 1996)

31 sierpnia 1980 r. w Sali BHP przy Stoczni Gdańskiej, przedstawiciele strajkujących robotników podpisali porozumienie z delegacją rządową. Umożliwiło to legalizację NSZZ “Solidarność” i było zaczynem do przemian społeczno-politycznych w Polsce, które w 1989 r. doprowadziły do upadku PRL.

Na stronie Instytutu czytamy:

Misją Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest popularyzacja fenomenu i znaczenia „Solidarności” oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.

Instytut stworzył m. in. wirtualną wystawę „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” oraz, we współpracy z Fundacją Promocji Solidarności, opiekującą się Salą BHP Stoczni Gdańskiej bardzo interesujący cykl filmów dokumentalnych:

 

Cele Instytutu Dziedzictwa Solidarności

• Upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980’ roku.
• Upamiętnianie pluralizmu wewnątrzzwiązkowego, nurtów opozycji demokratycznej i oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1956 – 1989.
• Upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.
• Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do tradycji ruchu „Solidarności”.
• Badania naukowe w zakresie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
• Edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu wartości i tradycji ruchu „Solidarności”.
• Upowszechnianie w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego.
• Inicjowanie i wspieranie – w oparciu o dziedzictwo i wartości ruchu „Solidarności” – nowych przedsięwzięć poruszających problematykę wolności, suwerenności Polski, demokracji, praw człowieka i innych wyzwań współczesnej Polski, Europy i Świata.