. . .
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

MARATON SOLIDARNOŚCI

GDYNIA-SOPOT-GDAŃSK

PODZIĘKOWANIA

STOWARZYSZENIE MARATONU SOLIDARNOŚĆ dziękuje wszystkim sponsorom, instytucjom wspierającym, patronom oraz osobom i służbom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji XXIV ORLEN Maratonu "Solidarności".

Dyrektor Maratonu, Kazimierz Zimny