. . .
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

MARATON SOLIDARNOŚCI

GDYNIA-SOPOT-GDAŃSK

PODZIĘKOWANIA

podziekowanie 2019 male
STOWARZYSZENIE MARATONU

SOLIDARNOŚĆ:

Dziękujemy wszystkim sponsorom, instytucjom wspierającym, patronom oraz osobom i służbom,
które przyczyniły się do sprawnej organizacji
XXV ORLEN Maratonu "Solidarności".

Dyrektor Maratonu, Kazimierz Zimny