PODZIĘKOWANIA

 

STOWARZYSZENIE MARATONU SOLIDARNOŚĆ dziękuje wszystkim sponsorom, instytucjom

wspierającym, patronom oraz osobom i służbom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji

XXIII ENERGA Maratonu "Solidarności". 

Dyrektor Maratonu, Kazimierz Zimny