. . .
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

MARATON SOLIDARNOŚCI

GDYNIA-SOPOT-GDAŃSK

PODZIĘKOWANIA

 

STOWARZYSZENIE MARATONU SOLIDARNOŚĆ dziękuje wszystkim sponsorom, instytucjom

wspierającym, patronom oraz osobom i służbom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji

XXIII ENERGA Maratonu "Solidarności". 

Dyrektor Maratonu, Kazimierz Zimny